لباس کار

مشاهده تنوع محصولات در لینک مقابل: Clothing

توضیحات

لباس کار یکی از تجهیزات لازم در محیط کار است و افراد در حین کار به منظور ایمنی و سلامت از آن استفاده می کنند. قبل از هر چیزی انتخاب و استفاده صحیح لباس های حفاظتی، بایستی بر اساس بررسی خطرات موجود در هر شغل که حفاظت در برابر آن ها ضروری می باشد صورت گیرد. در این مرحله لازم است که عملکردهای مورد نیاز وسایل حفاظتی و خصوصیات ارگونومیکی آن ها به دقت تعیین شود و در نهایت انتخاب بر اساس ایجاد تعادل بین حفاظت کارگران، راحتی استفاده و هزینه های اولیه و نگه داری تجهیزات صورت گیرد.
keyboard_arrow_up