Cleco (Sheet Holder) نگهدارنده ورق

Cleco (Sheet Holder) نگهدارنده ورق
KWNL-FW-3/32 inch
این شرکت تامین کننده نگهدارنده ورق (cleco) می باشد.

توضیحات

(KWNL) کلیکو بهترین گزینه برای حذف انبر، آچار، و غیره .
نیروی گیره بین 12 تا 300 پوند است که برای انواع ورق های فلزی و کامپوزیت مناسب است.
Cleko – Cleco کلیکو به طور گسترده در ساخت و تعمیر هواپیماها با پوسته آلومینیومی و در تعمیر خودرو استفاده می شود، جایی که از آنها برای بستن موقت چندین ورق قبل از اتصال دائمی قطعات به یکدیگر استفاده می شود.

keyboard_arrow_up