تولید محصولات محافظت شخصی این شرکت در مقیاس کوچک در دهه شصت با تولید از ترکیبات لاستیکی شروع شد. توانایی بی نظیر در توسعه، نگه داری و تضمین کیفیت تمام مواد طی دهه هشتاد به محصولات محافظت شخصی برند ANSELL منجر شد.
امروز برای تهیه تجهیزات حفاظت شخصی برای حرفه ای ها در شرایط کاری خطرناک در سراسر جهان به انسل تکیه می شود.
انسل در آمریکا، سنگاپور، امارات، لیتوانی و روسیه دفتر دارد. دفتر مرکزی در مالموی سوئد است.

برای بازدید از وب سایت این شرکت به لینک زیر مراجعه کنید
http://protective.ansell.com
order.protective@ansell.com