روکفشی(گتر)

مشاهده تنوع محصولات در لینک مقابل: Overshoes
دسته:

توضیحات

استفاده از تجهیزات محافظت شخصی مثل روکفشی مانعی فیزیکی بین میکروارگانیسم ها و شخص پوشنده ایجاد می کند. این محافظت را با کمک به جلوگیری از آلودگی توسط دستها، چشمها، موها و دیگر قسمتهای باز بدن و ورود و خروج به محیط کنترل شده ارائه می دهد. استفاده از روکفشی یک بار مصرف به نگهداری محیطی استریل کمک کرده و ریسک انتقال آلودگی به محیط کنترل شده و همینطور شخص پوشنده را حذف می کند.