مولدکس یکی از شناخته شده ترین و مورد احترام ترین نامها در محافظت شنوایی و تنفسی در ایمنی کارگر صنعتی است. از نظر راحتی، کیفیت و ارزش خرید همگان متمایل به محصولات مولدکس هستند.
مولدکس دارای کارخانه در آمریکا و اروپا و همچنین دفاتر فروش و انبار در تمام بازارهای بزرگ جهانی و توزیع در بیش از پنجاه کشور است.

برای بازدید از وب سایت این شرکت به لینک زیر مراجعه کنید
www.moldex.com
customersupport@moldex.com
purchaseorders@moldex.com
sales@moldex.com