انواع فیلتر تنفسی

مشاهده تنوع محصولات در لینک مقابل: Respirator Filters

توضیحات

نوع فیلتر استفاده شده در ماسک ایمنی تک فیلتر با توجه به محیط قرار گرفته در آن می تواند متفاوت باشد و در برابر آلودگی های محیط کار از فرد محافظت می نماید . همچنین فیلتر ماسک شیمیایی در تهویه هوای درون ماسک موثر بوده و باعث گردش هوا در درون ماسک ایمنی می شود.
برخی فیلتر های ماسک شیمیایی به دلیل قرار گرفتن فرد در محیط های دارای گردوغبار و آلاینده های ذره ای و بیولوژیکی از فیلتر های ضد ذره و باکتری استفاده می کند. همچنین از ماسک شیمیایی به دلیل قرار گرفتن فرد در برابر بخار آمونیاک ، دی اکسید گوگرد و گازهای اسیدی استفاده می شود.
فیلتر ماسک شیمیایی در گروه لوازم ایمنی قرار داشته و یکی از تجهیزات ایمنی استفاده شده در ماسک های ایمنی است. فیلتر ماسک ضد گاز ، هم در ماسک های ایمنی تمام صورت وهم در ماسک های ایمنی نیم صورت مورد استفاده قرار می گیرد .
استفاده از این محصول، می تواند ایمنی فرد را در محیط کار تضمین نماید. فیلتر ماسک ضدگاز در برخی موارد دارای قاب های نگهدارنده است که در انواع ماسک های ایمنی تمام صورت استفاده می شود.