گیره طناب

مشاهده تنوع محصولات در لینک مقابل: Rope Clamps
دسته:

توضیحات

گیره طناب­ها‎ ‎عمدتا‏‎ ‎برای‎ ‎صعود‎ ‎از‎ ‎طناب‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎سیستم‎ ‎های‎ ‎کششی‎ ‎یا‎ ‎بالابری‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎‏گیرند‎.‎‏‏

  1. 1. گیره طناب های‎ ‎کشش‎ ‎و‎ ‎بالابری

این گیره طناب ها کاربرد ساده تری نسبت به دیگر ابزار های حرکت روی طناب دارند و برای اتصال به طناب دارای بادامک قابل جدا شدن می باشند.‏‏ ‏این مکانیزم، اتصال دائم طناب و گیره را در حین کار تضمین می کند، اما برای نصب طناب، باید بادامک از گیره جدا شود.‏ با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎تناوب‎ ‎زمانی‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎سیستم،‎ ‎گیره طناب های‎ ‎بار‎ ‎روی‎ ‎بادامک،‎ ‎دارای‎ ‎محوری‎ ‎پیچی‎ ‎یا‎ ‎پین‎ ‎دار‎ ‎قفلی‎ ‎می‎ ‎باشند،‎ ‎که‎ ‎کاربرد‎ ‎سریع‎ ‎تر‎ ‎و‎ ‎مناسب‎ ‎تر‎ ‎ابزار‎ ‎را‎ ‎امکان‎ ‎پذیر‎ ‎می‎ ‎سازند‎.‎‏‎‏